De stichting COMMON PROJECT

Volgens Hannah Ahrendt ontstaat er een openbare ruimte wanneer individuen zich op een bepaalde manier verzamelen rond een vraagstuk of doel of gemeenschappelijk belang, iets dat het beste kan worden omschreven als een ‘gemeenschappelijk project’. Een dergelijk project fungeert als ‘tussending’ of, naar het Latijn, als een ‘inter-esse’ die ‘mensen tegelijkertijd onderling verbindt en verdeelt’, waaraan elke deelnemer met zijn eigen unieke interpretaties bijdraagt. Op basis van die verschillende interpretaties wordt de ruimte zelf als ruimte gedefinieerd doordat elk lid vanuit een specifieke ‘locatie’ ten opzichte van de gedeelde zaak ‘optreedt’. Hoewel een individu in elke andere context iets over zichzelf zou kunnen onthullen als hij spreekt, kunnen individuen in het openbaar alleen tot een samenhangend standpunt komen wanneer ze hun eigen meningen in verband brengen met de meningen die in die ruimte door anderen tot uitdrukking worden gebracht. In een dergelijke ruimte treden individuen niet op als eenheid, maar, in de woorden van Ahrendt, ‘in samenspraak’, waarbij elk van hen een unieke bijdrage levert aan de collectieve inspanning. En omdat geen van de deelnemers autonoom is of slechts een radertje in het collectieve geheel, wordt er een enorm creatief ‘vermogen’ tot onvoorspelbare verandering opgewekt.

Uit: Hannah Ahrendt and Education. Edited by Mordechai Gordon. 2001 Westview Press.

De stichting COMMON PROJECT stelt zich ten doel transnationale en interculturele projecten te initiëren en te ondersteunen waarin jonge kunstenaars, ontwerpers, filmers, architecten, componisten, arts managers en intellectuelen elkaar opzoeken om samen nieuwe ‘Publieke Ruimtes’ te creëren waarin, door middel van ‘artistic research’, van praktische samenwerking en theoretische reflectie een inhoudelijke uitwisseling van ideeën over kunst EN leven kan plaatsvinden. Deze uitwisseling kan uitmonden in gezamenlijke presentaties, publicaties en tentoonstellingen. Mobiliteit van de deelnemers aan de COMMON PROJECTS is een voorwaarde voor daadwerkelijke relationele samenwerking en uitwisseling.

De eigen ‘ruimte’ zal altijd ‘oprekken’ als gevolg van een verblijf in de tijdelijke publieke ruimte van een COMMON PROJECT.
De stichting COMMON PROJECT herkent zich in John Donne’s prachtige dichtregel NO MAN IS AN ISLAND ENTIRE OF ITSELF, ook al is de splendid isolation voor veel kunstenaars nog steeds de vrijwillig of onvrijwillig gegroeide praktijk. Juist voor kunstenaars, die eigenlijk  in alle samenlevingen, zowel in  Oost als in West hooguit op ludieke wijze de status van de macht mogen  bevragen  om vervolgens niet zelden uiteindelijk in een machteloze  positie te  worden gemanipuleerd,  is het van levensbelang om zelf PUBLIEKE  ruimte voor verandering te creëren.


De stichting COMMON PROJECT verwacht dat grensoverschrijdende samenwerking, kennisoverdacht en uitwisseling van ideeën tussen kunstenaars op lange termijn ‘unpredictable change’ kan genereren en wil de transnationale  samenwerking tussen de uitgesproken individuen die kunstenaars zijn, daarom op een open en tolerante wijze, actief bevorderen. Het internationale master-onderwijs waartoe jonge kunstenaars  zich vaak wenden met een duidelijke vraag naar toegang tot nieuwe netwerken kan een belangrijke rol spelen in het functioneren van de COMMON PROJECT foundation.Contact: office@commonproject.org